Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Africa Wildlife Safaris zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Africa Wildlife Safaris wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Africa Wildlife Safaris staan (verplichte) links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door Africa Wildlife Safaris niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruik

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij Africa Wildlife Safaris. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Africa Wildlife Safaris.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan 
nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Africa Wildlife Safaris

Telefoon
Frank Sies:+31 6 365 362 29 

E-mail

KvKnummer
68747691

Africa Wildlife Safaris is gespecialiseerd in het organiseren van bijzondere rondreizen door Afrika. We doen dit via persoonlijk contact, onderbouwd met deskundig advies en ervaren partners ter plekke. Wij maken jouw safari door Afrika passend bij jouw wensen en mogelijkheden.

Africa Wildlife Safaris
© Copyright Africa Wildlife Safaris. Alle rechten voorbehouden | Website: Open Source Design